Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

18:36
5863 3471
Reposted bymyujointskurwysynbluejanetutusOnly2youhavingdreamsLaColieSkydelannothingiseverythingdivioutofloveirmelinmrs-cosmosnezavisanmr-absentiaoversensitiveinalcanzableBrainyinsomniiablacknailwassupbruhtantalumaurinkomustbestrongheartbreakzakretkaalittlewhiteliesLusiatrescigarrillosbanshetoffifeerisazwariowalamdancingwithaghostBloodEvewruchujednostajniepopierdolonymlittleburnZakochanabezsercadivimore-than-a-memorymikimototrescigarrillosGoldenHarepromieniecieniaplacekijaceksleeplessnightallayabstractionnCandyLovermemsblackheartgirlcontigo

September 07 2017

20:35
5994 db4a 500
20:35
0809 1271 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:27
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaiblameyou iblameyou
20:27
3817 2d53 500
Reposted from0 0

October 08 2017

18:36
5863 3471
Reposted bymyujointskurwysynbluejanetutusOnly2youhavingdreamsLaColieSkydelannothingiseverythingdivioutofloveirmelinmrs-cosmosnezavisanmr-absentiaoversensitiveinalcanzableBrainyinsomniiablacknailwassupbruhtantalumaurinkomustbestrongheartbreakzakretkaalittlewhiteliesLusiatrescigarrillosbanshetoffifeerisazwariowalamdancingwithaghostBloodEvewruchujednostajniepopierdolonymlittleburnZakochanabezsercadivimore-than-a-memorymikimototrescigarrillosGoldenHarepromieniecieniaplacekijaceksleeplessnightallayabstractionnCandyLovermemsblackheartgirlcontigo

September 07 2017

20:35
5994 db4a 500
20:35
0809 1271 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:27
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaiblameyou iblameyou

October 08 2017

18:36
5863 3471
Reposted bymyujointskurwysynbluejanetutusOnly2youhavingdreamsLaColieSkydelannothingiseverythingdivioutofloveirmelinmrs-cosmosnezavisanmr-absentiaoversensitiveinalcanzableBrainyinsomniiablacknailwassupbruhtantalumaurinkomustbestrongheartbreakzakretkaalittlewhiteliesLusiatrescigarrillosbanshetoffifeerisazwariowalamdancingwithaghostBloodEvewruchujednostajniepopierdolonymlittleburnZakochanabezsercadivimore-than-a-memorymikimototrescigarrillosGoldenHarepromieniecieniaplacekijaceksleeplessnightallayabstractionnCandyLovermemsblackheartgirlcontigo

September 07 2017

20:35
5994 db4a 500
20:35
0809 1271 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 08 2017

18:36
5863 3471
Reposted bymyujointskurwysynbluejanetutusOnly2youhavingdreamsLaColieSkydelannothingiseverythingdivioutofloveirmelinmrs-cosmosnezavisanmr-absentiaoversensitiveinalcanzableBrainyinsomniiablacknailwassupbruhtantalumaurinkomustbestrongheartbreakzakretkaalittlewhiteliesLusiatrescigarrillosbanshetoffifeerisazwariowalamdancingwithaghostBloodEvewruchujednostajniepopierdolonymlittleburnZakochanabezsercadivimore-than-a-memorymikimototrescigarrillosGoldenHarepromieniecieniaplacekijaceksleeplessnightallayabstractionnCandyLovermemsblackheartgirlcontigo

September 07 2017

20:35
5994 db4a 500

October 08 2017

18:36
5863 3471
Reposted bymyujointskurwysynbluejanetutusOnly2youhavingdreamsLaColieSkydelannothingiseverythingdivioutofloveirmelinmrs-cosmosnezavisanmr-absentiaoversensitiveinalcanzableBrainyinsomniiablacknailwassupbruhtantalumaurinkomustbestrongheartbreakzakretkaalittlewhiteliesLusiatrescigarrillosbanshetoffifeerisazwariowalamdancingwithaghostBloodEvewruchujednostajniepopierdolonymlittleburnZakochanabezsercadivimore-than-a-memorymikimototrescigarrillosGoldenHarepromieniecieniaplacekijaceksleeplessnightallayabstractionnCandyLovermemsblackheartgirlcontigo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl