Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

22:39
22:38
7895 e0f0 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaSapereAude SapereAude
22:35
6528 49cd 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viapengin pengin
22:33
W środku rozchodziłby się zapach cynamonu, goździków, imbiru i miłości, choć ta ma specyficzny zapach. Kiedy jest się niemowlakiem, to pachnie jak skóra mamy. Kiedy stajesz się nastolatkiem, pachnie wanilią tak słodką, jak słodko smakują pierwsze młodzieńcze pocałunki. - A kiedy jest się dorosłym? Jak wtedy pachnie miłość? - zapytałam z prawdziwym zaciekawieniem. - Bezpieczeństwem. A kiedy człowiek staje się stary, miłość pachnie wspomnieniami.
— Anna Dąbrowska
22:32
22:32
She loved the landscape inside him. It was exotic and familiar at the same time. From the start she knew she could live there for years and feel at home.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viacitiesofnight citiesofnight
22:31
4364 c2d8
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viaeazyi eazyi
22:31
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaSapereAude SapereAude
22:30
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viatoniewszystko toniewszystko

November 14 2017

20:42
6429 2f25 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:32
0036 a790
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaiamanartist iamanartist
20:13
5124 64bb
Reposted fromdailylife dailylife viaoutoflove outoflove
19:39
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaoutoflove outoflove
19:39
Nigdy nikogo jak jego.

November 10 2017

12:26
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaoutoflove outoflove

October 08 2017

18:36
5863 3471
Reposted bymyujointskurwysynbluejanetutusOnly2youhavingdreamsLaColieSkydelannothingiseverythingdivioutofloveirmelinmrs-cosmosnezavisanmr-absentiaoversensitiveinalcanzableBrainyinsomniiablacknailwassupbruhtantalumaurinkomustbestrongheartbreakzakretkaalittlewhiteliesLusiatrescigarrillosbanshetoffifeerisazwariowalamdancingwithaghostBloodEvewruchujednostajniepopierdolonymlittleburnZakochanabezsercadivimore-than-a-memorymikimototrescigarrillosGoldenHarepromieniecieniaplacekijaceksleeplessnightallayabstractionnCandyLovermemsblackheartgirlcontigodailylifelaparisienneohsoquietmemsFuckyoubitch

September 07 2017

20:35
5994 db4a 500
20:35
0809 1271 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:27
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaiblameyou iblameyou
20:27
3817 2d53 500
Reposted from0 0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl