Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2018

21:53
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaobliviate obliviate
21:52
Za dużo myślę,  Za bardzo chcę,  Za mocno czuję,  Za gęsto śnię..
— M.P
Reposted fromdashuri dashuri viaobliviate obliviate
21:51
(...) ludzka pamięć jest dziwacznym zjawiskiem. Uparcie przechowuje na zawsze rzeczy, o których chciałoby sie natychmiast zapomnieć.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate
21:50
(...) najlepsze, co mężczyzna moze uczynić dla swoich dzieci, to kochać ich matkę...
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate
21:50
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate
21:50
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate
21:43
3001 fa1c
Reposted fromhole-love hole-love via4777727772 4777727772
21:43
8739 cba2 500
Reposted from4777727772 4777727772
21:31
9827 eaad 500
21:31
Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viaftmo ftmo
21:31
21:29
0584 d024 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaapatyczna apatyczna
21:27
Człowiek jest wrażliwy, bo zna ból i krzywdę.
— Becca Fitzpatrick – Szeptem
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
21:23
Nad niektórymi sprawami człowiek nie powinien się zanadto zastanawiać bo zwariuje. Umysł ludzki chodź i tak potężny nie jest w stanie pojąć niektórych rzeczy. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
21:22
Czy to nie dziwne, że najmniej mówimy o rzeczach,o których najwięcej myślimy ?
Reposted frommefir mefir viapauza pauza
21:20
21:19
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viawakemeupx wakemeupx

October 28 2018

10:39
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes via100suns 100suns
10:19
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaeazyi eazyi

October 22 2018

19:50
Na czym ta intymność polega? Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś “nago psychicznie”. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapiepszoty piepszoty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl